KONTAKT

 • Hackett Hamilton Sp. z o.o.
 • ul. Żelazna 40/6
 • 00-832 Warszawa
 • NIP: PL 527-267-87-47
 • www.hacketthamilton.com
 • letsworktogether@hacketthamilton.com

Hackett Hamilton Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 40/6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000423357, Wartość kapitału zakładowego wynosi 5000 PLN.

 • Dyrektor Zarządzający
 • Wojciech Nowak
 • w.nowak@hacketthamilton.com
 • +48607578759
 • ul. Kurhan 11
 • 02-203 Warszawa